• ریاست محترم کانون - حاج آقای رمضانی

 • عضو هیئت مدیره کانون - حاج آقای رضایی

 • کاندیدای هیئت مدیره

 • صف انتخابات هیئت مدیره کانون

 • انتخابات کانون مشهد

 • بیمه تامین اجتماعی

 • ریاست محترم کانون - حاج آقای رمضانی

 • یک روز در کانون

 • ریاست محترم کانون - حاج آقای رمضانی

حدیث روز

 • پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم:
 • إنّ فاطمهَ بَضْعهٌ مِنّی ، وهی نورُ عَیْنی ، وثَمَرهُ فُؤادی ، یَسوؤنی ما ساءها ، ویَسُرُّنی ما سَرَّها ، وإنّها أوّلُ مَن یَلْحَقُنی مِن أهلِ بیتی 

 •  همانا فاطمه پاره تن من است . او نور دیده و میوه دل من است . آنچه او را غمین کند ، مرا نیز غمزده می‏کند و آنچه او را شاد سازد ، مرا شاد می‏کند . او نخستین فرد از خاندان من است که به من می‏پیوندد .

 • کتاب منتهی الآمال

اخبار اجتماعی